Η ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε.

με δυναμική παρουσία στον χώρο των τροφίμων, ζητά:

Επιθεωρητή Πωλήσεων

Η Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε., από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες παράγωγης τροφίμων στην Ελλάδα ζητεί για άμεση πρόσληψη ενός δυναμικού Επιθεωρητή Πωλήσεων για το τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας με Έδρα το Υποκατάστημα της στην Παιανία Αττικής

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής.
• Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5 ετών σε πωλήσεις Β2Β στο κανάλι Food Service (Προϋπηρεσία σε βιομηχανία τροφίμων θα εκτιμηθεί ) , με αποδεδειγμένη επίτευξη στόχων και ανάπτυξη αγοράς.
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας προφορικώς και γραπτώς, με ανεπτυγμένες δεξιότητες δημιουργίας σχέσεων και διαπραγμάτευσης.
• Πολύ καλή ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
• Φιλοδοξία και ανοιχτό μυαλό, πάντα στο μέτωπο των νέων εξελίξεων και καινοτομιών
• Αυτοπαρακίνηση και αυτοπεποίθηση.
• Άριστη προφορική & γραπτή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (Office, CRM).
• Εργατικότητα, υψηλή απόδοση υπό πίεση
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
• Οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας ποικιλόμορφης ομάδας
• Ανεπτυγμένα Soft-skills για την αποτελεσματική διαχείριση ομάδας
• Δυνατότητα ταξιδιών – Δίπλωμα οδήγησης.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).

Βασικές Αρμοδιότητες της θέσης:

• Ανάπτυξη και διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου.
• Ανεύρεση νέων πελατών, παρακολούθηση αγοράς.
• Επίτευξη και υπέρβαση των εταιρικών KPI’s καθώς και τήρηση αυστηρών προθεσμιών
• Υποδειγματική συνεργασία με πελάτες, πωλητές και συνεργάτες πάνω στην τοποθέτηση παραγγελιών, διαπραγμάτευση τιμών, παράδοση προϊόντων και συνοδευτικών ειδών, διαχείριση προωθητικών προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων πωλήσεων.
• Καταγραφή και καταχώρηση των όποιων δραστηριοτήτων και πληροφοριών στο ERP και CRM της εταιρίας με στόχο την εταιρική πληροφόρηση για τη λήψη επιχειρηματικά σωστών αποφάσεων από τη Διεύθυνση.
• Προγραμματισμός και εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων και σύνταξη προγραμματισμένων αναφορών για την ολοκληρωμένη ενημέρωση της Εμπορικής Διεύθυνσης.
• Κατάθεση προτάσεων στη Διεύθυνση με στόχο τη βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών, είμαστε εταιρία που ενθαρρύνει τη πρωτοβουλία και την φιλοδοξία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει Ετήσιο Μικτό Μισθό έως 16.000 ευρώ  βάση προσόντων με Bonus επίτευξης στόχων και επιβράβευση αποδοτικότητας
• Συνεχή εκπαίδευση & ευκαιρίες εξέλιξης
• Ομαδική ασφάλιση
• Εταιρικό Κινητό και Αυτοκίνητο

Παρακαλώ να αποστείλετε το βιογραφικό σας και μία σύντομη συνοδευτική επιστολή στο hr@ioniki.com για να μας εξηγήσετε τους λόγους που θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας.

Παρακαλούμε MHN αποστείλετε βιογραφικά μορφής Europass γιατί ΔΕΝ γίνονται δεκτά.
Παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι κατέχετε τα απαραίτητα προσόντα.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Ιωνική Σφολιάτα.

Ίσες Ευκαιρίες : 

Η Ιωνική Σφολιάτα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σημείωση Περί των Προσωπικών Δεδομένων σας : 

Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε ότι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της Ιωνικής Σφολιάτας Α.Ε. για 3 μήνες, με το σκοπό της αξιολόγησης της αίτησης σας για την άνωθεν θέση εργασίας.
Email Επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας:  dataprotection@ioniki.com