Τσακάλη Ελένη

Επιθεωρητής Πωλήσεων

Ονομάζομαι Τσακάλη Ελένη, ανήκω στο δυναμικό της εταιρίας από το 2004 στην θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων.

Οι αρμοδιότητες μου είναι η εξυπηρέτηση συνεργατών μας πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την πώληση των προϊόντων. Στην Ιωνική Σφολιάτα χρησιμοποιούμε τον όρο Συνεργάτη αντί του Πελάτη γιατί αυτός είναι ο στόχος μας σαν τμήμα πωλήσεων, να εξασφαλίζουμε σωστές και υγιείς συνεργασίες.

Η Ιωνική μου έδωσε πολλές ευκαιρίες να εξελιχτώ προσωπικά και επαγγελματικά. Οι προϊστάμενοι και συνεργάτες μου, με την συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη τους, έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξελικτική αυτή πορεία.